08:00

KICK OFF 2019

08:00

רישום והתכנסות, ארוחת בוקר קלה.

09:00

דברי פתיחה
פלי הנמר

09:10

ברכות
עו"ד אביב אילון

09:20

הרצאת פתיחה: הקשר בין מנהיגות מדעית למנהיגות מדינית

09:45

הטרנספורמציה הדיגיטלית של המנמ"ר: ניהול מערכות המידע בעולם משובש

10:15

הענקת תעודות לשופטי התחרות

10:25

הענקת תעודות המנמ"ר המצטיין, הכתרת הפרויקטים המצטיינים וברכות
פלי הנמר

12:25

הכרזת מנמ"ר המנמ"רים לשנת 2018

12:35

הענקת אותות ופרסים מיוחדים

13:00

ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu